Aansprakelijkheid

Hoe e.e.a. geregeld rondom ongevallen, incidenten bij evenementen of tijdens ehbo lessen, en hoe is de aansprakelijkheid bij schade?

Hieronder staat een deel van de tekst van de officiele EHBO-site welke gaat over de aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheidsverzekering voor alle gediplomeerden:
Met ingang van 1 oktober 2004 zijn alle houders van een geldig EHBO diploma Eerste Hulp zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Deze verzekering is afgesloten door Het Oranje Kruis en geldt voor alle gediplomeerden en voor alle incidentele hulpverleningen. Meer info hierover kan opgehaald worden via de website www.ehbo.nl. Wie beroep wil doen op deze verzekering kan contact opnemen met het kantoor van Het Oranje Kruis in Den Haag.

De leden van de EHBO vereniging Biddinghuizen vallen tevens onder de verzekering van de koepelorganisatie. Deze verzekering dekt schade aan zaken of personen die tijdens eerste hulp verlening wordt veroorzaakt in georganiseerd verband (bijvoorbeeld als lid van de hulpploeg bij manifestaties).
Indien gewenst kunnen deze polisvoorwaarden worden opgevraagd bij het bestuur van de vereniging.

Aanspreekpunten voor opvang na traumatische ervaringen binnen de vereniging zijn de bestuursleden en de kaderinstructeurs. Tevens kunnen leden beroep doen op Slachtofferhulp Nederland. Alle leden binnen de vereniging hebben de telefoonnummers van bestuursleden, kaderleden en Slachtofferhulp Nederland. Tijdens de herhalingslessen en reguliere cursussen wordt door kaderleden/bestuursleden aandacht besteed aan de wijze waarop opvang na traumatische ervaring is georganiseerd binnen de vereniging.

© 2024 EHBO Vereniging Biddinghuizen - Disclaimer - Sitemap - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat