Disclaimer

DISCLAIMER – VRIJWARING

Deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, desondanks is het mogelijk dat er onjuistheden vermeld staan op deze site. Ondanks de constante zorg en aandacht die besteed wordt aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan de Vereniging EHBO Biddinghuizen (“de Vereniging”) niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. De Vereniging aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Een bezoeker van deze website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. De geboden informatie is geenszins bindend voor ons, maar slechts een bron van algemene informatie voor u als bezoeker. Heeft u vragen of twijfels, neem dan altijd contact met ons op. Bezoekers van deze site is niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, beeldmateriaal, producten of diensten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of de Vereniging. De Vereniging kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

De Vereniging kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Er worden op deze website foto’s getoond van oefeningen en cursussen van de Vereniging. Dusdanig komt het voor dat (oud-)leden van de vereniging op deze foto’s staan. Mocht dit ongewenst zijn, neem dan contact met ons op.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. De Vereniging behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Ondanks voorgaande zijn reacties, aanvullingen en/of verbeteringen welkom via de contactpagina.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. De Vereniging is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

© 2024 EHBO Vereniging Biddinghuizen - Disclaimer - Sitemap - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat