Uitnodiging jaarvergadering 07-05-2018.

Dronten - 2 mei 2018.  Deze wordt gehouden in De Voorhof te Biddinghuizen.

U bent welkom vanaf 19,30uur  aanvang vergadering 20.00 uur.
Openingswoord door de voorzitter Astrid van Dijk.
Notulen 8 mei 2017
Kascommissie;             Blijvend ;    Yvonne Van Bemmel
                                   Aftredend;   Janny Muilwijk
Kandidaat ??
Vragen financieel verslag aan de penningmeester
Jaarverslag secretaris Adri van Loveren
Jaarverslag evenementen Aalt Mulder
Bestuursverkiezing;   Aftredend  en herkiesbaar Astrid van Dijk voorzitter.
                                        Aftredend en niet herkiesbaar Adri v Loveren secretaris.
                                       Kandidaat;    Dorien Beishuizen
                  Tussentijds aftredend;   Gerda Visser notulist
                                        Kandidaat;   Leny Burgers
                                    Aftredend en herkiesbaar Wim Rampen
                                   Aftredend en herkiesbaar  Aalt Mulder
Namen van tegenkandidaten opgeven voor aanvang van de vergadering bij het secretariaat.
Jubilea; Er zijn enkele jubilarissen onder ons.
Rondvraag.
Sluiting.
Na afloop is er een gezellig samen zijn met een film van Harm Bleuming.
Wijzigingen graag doorgeven bij het secretariaat.
Accepteert u uw verlenging dan blijft u lid van de vereniging en aan de regels van het huishoudelijk reglement.     
Her bestuur.              

<< Terug naar overzicht

© 2023 EHBO Vereniging Biddinghuizen - Disclaimer - Sitemap - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat