Geslaagde info avond AED actie

Geslaagde info avond AED actie Dronten - 27 januari 2009.  Op dinsdag 20 januari j.l. vond in het Koetshuis een informatieavond plaats over de AED actie van de EHBO Vereniging Biddinghuizen.

De vereniging wil graag realiseren dat door middel van sponsoring in het dorp een aantal AED’s worden opgehangen en dat de vereniging een eigen AED tot zijn beschikking krijgt ten behoeve van het posten bij evenementen.

Tevens wil de Vereniging mensen aanzetten om een reanimatiecursus bij hun te gaan volgen en om te leren een AED te bedienen.

Het aantal belangstellenden op deze info avond was niet groot maar de bezoekers die er waren, toonden veel interesse en stelde kritische vragen. Men ondersteunde de actie omdat men het belang inziet van de aanwezigheid van een AED en daaraan gekoppeld het sms-alert systeem.

Een vertegenwoordiger van de firma Arehbo uit Ede toonde verschillende AED’s en toebehoren. Een aantal aanwezige personen waren zeer geïnteresseerd om een AED aan te schaffen en om een sponsorbedrag te schenken. Hiervoor zal door de EHBO vereniging een Stichting opgericht worden.

Groot was de verassing toen Patrick Mahu als voorzitter van Stichting Bouwen aan Biddinghuizen verkondigde dat een gedeelte van de prijs die gewonnen is met het plan van ‘Wandelpad Biddinghuizen’ in de vorm van een AED geschonken zal worden aan de EHBO-Vereniging Biddinghuizen.

Leden van de EHBO-Vereniging hebben ook meegeholpen aan het wandelpad door mee te bouwen aan het wandelpad en tevens eerste-hulp te verlenen waar nodig. De AED wordt geschonken met als doel dat de EHBO Vereniging deze kan gebruiken bij hun inzet tijdens evenementen in en rondom het dorp.

Het bestuur is de Stichting Bouwen aan Biddinghuizen enorm erkentelijk voor dit gebaar.

Binnenkort zal een tweede informatieavond gehouden worden voor belangstellenden. Op deze avond zal specifieker ingegaan worden op de locaties waar een AED nodig is en de totaalkosten die hieraan verbonden zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vereniging via het secretariaat.
EHBO-Vereniging Biddinghuizen
Mevr. A. Van Loveren
Uitloper 48 te Biddinghuizen
Tel: 331928
Email: p.vloveren@chello.nl

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht

© 2023 EHBO Vereniging Biddinghuizen - Disclaimer - Sitemap - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat